Двустенни изол.неръжд.комини DK-NORDIC-M

Изолацията е керамична. ТЯГА -ЕСТЕСТВЕНА /N1/ Стомана вътр.стена 1.4301 Стомана вън. стена 1.4301 CE 1397-CPD-0183 ; -0184

Технически данни

Гориво течно/сяра<0,2%тегл./
Гориво газ,твърдо/без въглища и торф/
Работна температура < 450 гр.С
Дебелина на вътр.стена , мм 0,5;0,6;0,8;1,0
Термоизолация керамична 50 мм
Устойчивост при изгаряне на сажди G, устойчив
Устойчивост на конденз D, за сухи условия
Разстояние до горими материали > 50 mm
Диаметър вътрешен , мм ф 80..............1000