Двустен изолиран неръжд.комин DK-NORDIC

Системата е за извеждане на продуктите за горене от прибори с ЕСТЕСТВЕНА/натурална/ ТЯГА /N 1/. Стомана вътр.стена 1.4404 Стомана вън. стена 1.4301 CE 1397-CPD-0183; - 0184

Технически данни

Гориво течно,газ,твърдо
Работна температура <450 гр.С
Дебелина на вътр.стена , мм 0,5;0,6;0,8;1,0
Термоизолация керамична 50 мм
Устойчивост при изгаряне на сажди G , устойчива
Устойчивост на конденз W , за влажна среда
Диаметър вътрешен , мм ф80..........1000
Разстояние до горими материали >50 мм