Двустенни изолирани неръжд.комини DK-2M

Системата е предназначена за отвеждане на продуктите от горенето от прибори на ЕСТЕСТВЕНА/натурална/ ТЯГА /N1/. Стомана вътр.стена 1.4301 Стомана вън. стена 1.4301 CE 1397-CPD-0183; -0184

Технически данни

Гориво течно/сяра<0,2%тегл./
Гориво газ;твърдо/без въглища и торф/
Работна температура <600 гр.С
Диаметър вътрешен , мм ф80...........ф1000
Термоизолация минерална вата 25 мм
Устойчивост при изгаряне на сажди G , устойчива
Устойчивост на конденз D , за сухи условия
Разстояние до горими материали >100 мм
Дебелина на вътр.стена , мм 0,5;0,6;0,8;1,0